Minighid al studentului de Anul 6 (III) – examenul de licenta

De la inceput voi spune ca reperele pe care le ofer mai jos s-ar putea sa nu mai fie valabile in toti anii care vor urma (de aceea e important sa consultati si siteul facultatii si al universitatii pentru a fi la curent cu ultimele modificari, mai ales in ceea ce priveste documentatia pentru inscriere si normele de redactare-  ele au reprezentat in fiecare an o bataie de cap pentru studenti si m-am gandit ca macar cateva informatii  particularizate poate ar fi de ajutor, atat cat isi vor putea pastra valabilitatea).

EXAMENUL DE LICENȚĂ – PROBA SCRISĂ

Se susține în luna septembrie (datele precise sunt anunțate în vară/septembrie), cuprinde o probă scrisă – teste grilă cu structură care a variat de la an la an: în 2016 s-a susținut examen cu 90 de întrebări din care:  50 de întrebări complement simplu, 25 de întrebări complement multiplu (2 răspunsuri corecte, punctate individual), 15 întrebări complement multiplu de tip totul sau nimic (3 răspunsuri corecte, punctate doar dacă le identificai pe toate 3). Bibliografia este aceeași cu bibliografia pentru examenul de rezidențiat (cu posibilitatea de a se elimina câteva capitole pentru licență- în 2016 s-au eliminat 10 capitole din cele 50 aferente bibliografiei pentru rezidențiat). Lucrările se corectează în aceeași zi, a doua zi se susține proba orală.

Luați în serios examenul scris, ca să nu petreceți ore de emoție și lacrimi după încheierea probei. Citiți din timp, încercați să acoperiți materia, e o mobilizare suplimentară și utilă pentru pregătirea examenului de rezidențiat. Nu este exclus să picați, desi este foarte rar, totusi nu tratati lucrurile cu superficialitate si  nu porniți de la principiul: n-au cum să ne pice,  asta daca nu vreti sa traiti emotii intense imediat dupa sustinerea probei. La fiecare proba trebuie sa obtineti minim nota 5 pentru a promova.

EXAMENUL DE LICENȚĂ – PROBA ORALĂ

Se susține în luna septembrie, a doua zi după examenul scris. Indiferent de rezultatul la examenul scris, puteți participa la proba orală (urmând ca, dacă picați proba scrisă, să o puteți susține în sesiunea de licență din luna februarie a anului următor). Constă într-o prezentare orală de 10 minute, pe baza unui document ppt (sau alt format de prezentare), a lucrării de licență. Din cele 10 minute:  7 minute sunt dedicate prezentării efective și 3 întrebărilor (NU depășiți timpul alocat).

Comisiile sunt anunțate cu câteva zile/o zi înainte de susținerea lucrărilor: Comisia de Specialități Medicale, Comisia de Specialități Chirurgicale, Comisia de Discipline Preclinice (din motive care imi scapă, la această comisie sunt repartizați și cei care fac lucrări cu coordonatorii de la Medicină de Familie). Studenții sunt repartizați în funcție de temă și specialitatea coordonatorilor la una dintre aceste comsii, în ordine alfabetică. Din experiența anilor trecuți (strict luând în considerare notele acordate, dar și comentariile făcute la prezentări), Comisia de Discipline Preclinice este cea mai pretențioasă și notele sunt cele mai pestrițe acolo (deci, luați și acest lucru în considerare când vă alegeți temele de licență și coordonatorii). La finalul susținerii tuturor prezentărilor comisia acordă notele. Nota finală de absolvire se calculează ca medie aritmetică simplă între nota la proba scrisă și nota la proba orală si nu se rotunjeste.

Cu câteva zile înainte de proba orală e bine să stabiliți care studenți vor veni cu laptop la fiecare comisie (astfel încât să fie cel puțin 2 laptopuri la fiecare comisie, unul pentru prezentări și unul de rezervă – nu e practic ca fiecare student să vină cu laptop și să piardă timpul conectând și deconectând laptopul, pentru fiecare prezentare ). Prezentările studenților e bine să fie încărcate TOATE în laptopul care va fi folosit la prezentare ÎNAINTE să înceapă activitatea comisiei (asta înseamnă ca toți studenții programați la comisia respectivă să fie prezenți la facultate măcar cu 30 de minute înainte de începerea activităților).

RECOMANDARI  LEGATE DE PREZENTARE

Respectați timpul alocat- maxim 7 minute pentru prezentare – repetați prezentarea acasă, de câteva ori (asta înseamnă că e preferabil  să NU ÎNTOCMIȚI PREZENTAREA  cu o seară înainte, când veți fi epuizați după proba scrisă, ci măcar cu câteva zile înainte).

NU supraîncărcați slideurile, NU citiți cuvânt cu cuvânt de pe slideuri. Puteți folosi foi, bilețele ajutătoare mai ales la comentarea graficelor.

Păstrați un cap și o coadă: NU insistați pe partea teoretică (s-ar putea ca la unele comisii să vi se solicite să renunțați la prezentarea părții teoretice). NU folosiți o paletă interminabilă de culori și prea multe fonturi în redactare. NU SUPRAÎNCĂRCAȚI SLIDEURILE CU OBIECTIVE și nici slideurile cu CONCLUZII. Recomandări generale (NU există obligativitate în privința structurii sau numărului de slideuri atâta timp cât vă încadrați în timp): 1-2 slideuri dedicate părții generale, 1 slide dedicat scopului și obiectivelor (UN SCOP și câteva OBIECTIVE MARI ȘI LATE, exprimate concis), 1-2 slideuri dedicate materialului și metodei (ce fel de studiu ați făcut?, câți pacienți?, ce materiale? – scale/chestionare/foi de observație, ce programe de procesare a datelor? Excel, SPSS, Epi-info etc), 7-8 slideuri dedicate rezultatelor și discuțiilor (SELECTAȚI cele mai relevante grafice/tabele pe care să le comentați, NU adăugați  pe slideurile cu grafice comentarii pentru că nu se va mai înțelege mai nimic), 1-2 slideuri dedicate concluziilor (CONCLUZIILE ar fi bine să se refere ÎN OGLINDĂ, DIRECT la obiectivele stabilite și precizate anterior, să nu apară disproporții de genul: 3 obiective inițiale și 14 concluzii).

LUCRAREA DE LICENȚĂ

Nu investi energie foarte multă în lucrarea de licență. Scopul lucrării e acela de a demonstra că ai măcar habar și că poți respecta o serie de rigori în alcătuirea unei lucrări științifice. Deci, nimeni n-are pretenția să aduci contribuții originale, să livrezi calitate de revistă internațională și rezultate surprinzătoare și precise (și, atâta timp cât ai de pregătit examenul de rezidențiat și examenele la O-G, nici tu nu ar trebui să ai pretenția asta de la tine, dacă nu ești vreun pasionat de cercetare sau nu suferi de cine știe ce vanități perfecționiste). Lucrarea trebuie să facă dovada că ai consultat o bibliografie și că ai valorificat-o corespunzător în partea generală și că ai urmărit o ipoteză pe care ai probat-o în partea specială, ajungând la niște concluzii.

Există un ghid de elaborare a lucrării de licență  publicat pe siteul facultății, pentru Asistența Medicală (dar îl pot folosi desigur și studenții la Medicină) – acolo aveți informații legate de structura lucrării, normele de redactare, citare etc.

De asemenea, puteți solicita conducerii (insistent și de timpuriu), prin reprezentantul de an, să organizeze măcar o întâlnire lămuritoare în semestrul I sau II cu prodecanii pe partea didactică/cercetare la care să încercați să mai clarificați și din restul nelămuririlor pe care le aveți.

Cele mai frecvente întrebări:

Cum mă asigur că tema mea nu a fost distribuită altor colegi? Are importanță dacă tema s-a mai dat și în anii trecuți, la studenții din promoțiile trecute?

Teoretic are importanță ca tema să nu fi fost oferită unui student din promoțiile anterioare (măcar cu 2-3 promoții în urmă). Practic nu există o bază de date la care să ai acces să poți verifica așa ceva și nimeni nu o să posede suficient timp pentru asemenea verificări. Pe de altă parte, dat fiind faptul că unii coordonatori nu țin evidența temelor distribuite, nu ar fi rău să faceți un document google, încă de la începutul anului, în care toți studenții să își treacă tema și coordonatorul (lista va fi oricum utilă, ulterior, la organizarea Sesiunilor de Comunicări Științifice din primăvară și la pregătirea tabelelor de dinainte de susținerea lucrării).

1.Când mă apuc? Când  termin? Există termene limită de predare?

Ideal ar fi să găsești coordonator și temă încă din Anul 5 (de fapt, conform regulamentului chiar așa ar trebui să faci… însă practic sunt studenți care își găsesc coordonator, din varii motive, de abia în iarna Anului 6). Conform regulamentului ar trebui să completezi un document tipizat: CERERE DE ALEGERE A TEMEI DE LICENȚĂ pe care să o depui la secretariat la începutul Anului 6.

cerere-alegere-tema

Practic, cererea asta ajunge să fie depusă odată cu lucrarea de licență, la finalul Anului 6. În funcție de disponibilitatea ta și a coordonatorului, felul în care îți împarți timpul pentru elaborarea lucrării variază de la student la student (sigur, e o variantă ideală, în care te apuci de lucrare din Anul 5 și în primăvara Anului 6 ai terminat-o, dar astea sunt situații destul de rare). Dacă până prin ianuarie-februarie Anul6 ai reușit să îți aduni informațiile pentru partea specială (adică ai consultat arhive, foi, ai aplicat chestionare etc) poți să nu intri în panică. În vacanța de primăvară ai avea timp să mai procesezi ceva din baza de date (și eventual să mergi  la Sesiunea de Comunicări Științifice și să prezinți lucrarea în stadiul în care e – acolo  vei putea primi feedbackuri utile pentru prezentarea din toamnă), să te apuci încet-încet și de partea generală, astfel încât în vară să poți termina cam în 2 săptămâni totul, după sesiunea de vară și să te dedici cititului pentru proba scrisă la licență și pentru rezidențiat. Evident, nu e o rețetă standard, fiecare lucrează în funcție de stilul propriu și de disponibilitatea coordonatorului, în funcție de restanțele la O-G (trebuie luate în calcul și alea). Termenul limită de ÎNSCRIERE la licență (adică dosarul de înscriere, FĂRĂ LUCRAREA TIPĂRITĂ ȘI ÎN FORMAT ELECTRONIC)  este cu 10 zile înainte de data programării primei probe, termenul limită de DEPUNERE A LUCRĂRII LA SECRETARIAT  este cu 5 zile înainte de data programării primei probe.

Arhiva Spitalului Județean Brașov era încă în subsolul Spitalului Astra în 2016. Țineți cont că în cazul examinării pacienților pentru studiul vostru (mai ales dacă folosiți chestionare/scale) s-ar putea să aveți nevoie de completarea unui chestionar de includere în studiu, validat de Comisia de Etică.

2.Câte pagini trebuie să cuprindă lucrarea de licență? Există un număr minim sau maxim de pagini?

În metodologia de redactare se precizează doar informații legate de raportul parte generală-parte specială (1/3 partea generală, 2/3 partea specială), deci NU se precizează nimic de numărul minim sau maxim de pagini (deci, nu există o condiție EXPLICITĂ în acest sens și, în funcție de cadrul didactic coordonator sau în funcție de conștiinciozitatea studențească o să auziți tot felul de cifre: de la minim 80 și până la 100). Ca să vă simțiți confortabil cu voi înșivă, puteți să luați un reper ORIENTATIV de 60 de pagini (deci NU OBLIGATORIU) – totul depinde însă și de tema pe care v-ați ales-o, de complexitatea părții speciale (cât de elaborat prelucrați datele statistic). Asta înseamnă 20 de pagini partea generală și 40 de pagini partea specială. Cu cât te vei întinde mai mult la partea generală, cu atât vei avea mai mult de făcut la partea specială, deci cu atât mai multă energie vei avea de investit. Just keep this in mind: NOBODY CARES , singurul care îți va citi complet lucrarea  (și asta dacă ești norocos) e coordonatorul.

3. Câte referințe bibliografice trebui să avem în lucrare? Există un număr minim sau maxim?

Răspunsurile au variat în funcție de persoana căreia i s-a adresat întrebarea: sunt coordonatori care recomandă MINIM 100 de referințe bibliografice, dintre care jumătate să fie mai noi de 3 ani,  sunt alți coordonatori care nu pun atât de mult accent pe calitatea și cantitatea referințelor (mai ales că e greu uneori să găsești GRATUIT lucrări publicate în ultimii ani – puteți încerca la bibliotecă, prin baza de date de acolo să obțineți acces la reviste internaționale/baze de date cu care universitatea are contract). Tot orientativ, puteți să aveți în vedere 60 -70 de referințe bibliografice (depinde mult și de tema abordată: o temă generoasă și intens studiată oferă mult mai mult potențial de referințe, față de o temă îngustă). Puteți folosi cărți, cel mai simplu e să căutați articole în bazele de date internaționale, gen pubmed  (și la finalul acelor articole, mai ales cele care nu sunt disponibile gratis în variantă integrală, veți găsi alte noi și noi referințe pe care le puteți căuta).

4. Nu știu ce înseamnă valoarea p, nu știu ce e aia o histogramă, nu știu cum să fac corelații, nu prea am habar de analiză statistică.  E obligatoriu să calculez p-ul în lucrarea de licență? Cât de complexă se așteaptă a fi analiza statistică din lucrarea de licență?

NU există obligatii explicite în privința asta. La un nivel minimal tu trebuie să demonstrezi că poți alcătui o bază de date (pe baza informațiilor culese din foi/chestionare/scale), că poți distribui și condensa datele în tabele și grafice și eventual să faci niște comentarii comparative pe marginea lor (eventual să calculezi valori medii, minime, maxime, dacă tipul de date și distribuții folosite îți permite). Dincolo de asta, e la latitudinea ta cât timp crezi că ai să investești (sau cât de mult îți cere coordonatorul) în a te lămuri măcar cu realizarea unor corelații și calcularea valorii p -adică acel indicator care îți spune dacă ipoteza ta este semnificativă statistic sau nu, dacă ipoteza nulă concurentă cu ipoteza ta se respinge sau nu, în funcție de un prag de semnificație predefinit –  sunt ceva videouri relativ lămuritoare pe youtube, dar nu te aștepta la mură în gură.  La un nivel minimal, Microsoft Excel oferă cam toate funcțiile de care ai avea nevoie și toate posibilitățile pentru realizarea graficelor.

Din păcate, cursul de Sănătate Publică din semestrul II nu va fi de prea mare ajutor la clarificarea problemelor de genul acesta (în caz că vă puneați speranțe mari), deci rămâne să vă descurcați singuri, să găsiți pe cineva care să vă ajute (prea puțin probabil ca un coordonator să aibă timp să vă ajute cu analiza statistică, poate doar dacă are, la rândul său oameni care sunt specializați în așa ceva) sau să vă limitați la grafice, tabele și valori medii comparate fără formule.

Dacă vrei ceva mai complex, desigur poți căuta să lucrezi cu SPSS sau Epi-Info, dar ține cont că UTILIZAREA ACESTOR PROGRAME nu este neapărat friendly și necesită ceva cunoștințe statistice și un minim rodaj (deci, mai multă energie și timp investite în elaborarea lucrării). Inevitabil, deși mai toți studenții se vor plânge de lipsa de repere în ceea ce privește analiza statistică, în funcție de coordonator și de inteligența/capacitățile de adaptare ale fiecărui student, la final vei remarca faptul că sunt lucrări doldora de analize complexe (cu formule și indici de care n-ai auzit în viața ta), că sunt lucrări care au calculat măcar valoarea p și că sunt lucrări care au doar grafice și valori medii – diferența de complexitate în analiza statistică NU reprezintă un criteriu de depunctare pentru majoritatea comisiilor (deși nu exclud asta la Comisia de Preclinice), evident cu cât e mai complexă și mai corectă cu atât sunt șanse mai mari să fii bonusat (la fel de bine poți să nu ai analiză statistică complexă, așa cum nici eu nu am avut și poți să iei o notă mare dacă realizezi o prezentare bună, în care dovedești că ai stabilit și ai urmărit niște obiective și ai tras niște concluzii decente).

5. Trebuie să verific lucrarea cu un program antiplagiat?

Dat fiind faptul că din 2016 VIPER-ul, unul dintre cele mai folosite programe de scanat a ieșit din uz, nici acest pas nu e obligatoriu (sunt coordonatori care insistă să atașați și raportul generat de un program antiplagiat) – în fond voi DEPUNEȚI ORICUM O DECLARAȚIE DE ORIGINALITATE a lucrării pentru care vă asumați răspunderea.

6. Când mă înscriu la probele examenului de licență? Ce documente sunt necesare?

În 2016 a fost postată (relativ tardiv, dar totuși cât de cât folositor) documentația necesară pentru înscriere. Pe scurt, înscrierea se face după 1 septembrie, cu maxim 10 zile înainte de datele programate pentru susținere. Pentru înscriere trebuie să urmați următorii pași

Preluare, ștampilare, depunere FIȘA DE LICHIDARE (document tipizat) – cu ea mergeți în Complexul Memo, la Serviciul de Cămine și primiți nota de lichidare (INDIFERENT DACĂ AȚI LOCUIT SAU NU ÎN CĂMIN pe perioada studiilor), apoi mergeți la Biblioteca Universității (la Aulă, la subsol) și primiți nota de lichidare și de acolo, apoi aduceți foaia la secretariat și PREDAȚI LEGITIMAȚIA ȘI CARNETUL de student pentru a finaliza procedura de lichidare.

După procedura de lichidare veți primi diploma de BAC în original căreia îi veți face o copie legalizată pe care o veți atașa dosarului de înscriere.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE (nu iau în calcul studenții căsătoriți, studenții care și-au schimbat numele, informațiile complete sunt aici )

Documentele TIPIZATE (cerere de alegere a temei, declaratie de originalitate, fisa preliminara a lucrarii, fisa lucrarii de licenta, cerere de inscriere la examenul de finalizare de studii) le veti gasi incarcate pe siteul facultatii sau pe cel al universitatii aici – la punctul 12.  

Documentele se depun intr-un dosar tip obisnuit.

  • Copie legalizată după DIPLOMA DE BAC
  • Copie legalizată după CERTIFICATUL DE NAȘTERE
  • DECLARAȚIE DE ORIGINALITATE a lucrării de licență (document tipizat)

declaratie-originalitate

  • CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENȚĂ (document tipizat)

cerere-de-inscriere

 

 

  • Dacă ai terminat facultatea pe locurile cu taxă, CHITANȚĂ DE LA CASIERIE prin care dovedești că ai achitat taxa de înscriere la examenul de licență
  • 2 FOTOGRAFII (pe spatele cărora ți-ai scris numele cu pixul) – le veți putea obține de la firmele care vor face poze pentru cursul festiv

Atunci când vei depune LUCRAREA DE LICENȚĂ, o vei depune în format TIPĂRIT și LEGAT (țineți cont de modele de copertă exterioară și copertă interioară tipizate) și în format ELECTRONIC (CD-ul va conține: lucrarea de licență, baza de date pe care ai folosit-o și prezentarea ppt). Depunerea lucrării poate fi concomitentă cu depunerea dosarului de înscriere sau nu (dar nu mai târziu de 5 zile până la momentul susținerii).  Pe lângă lucrarea de licență vei adăuga:

  • FIȘA PRELIMINARĂ A LUCRĂRII DE LICENȚĂ (document tipizat)

fisa-preliminara

  • FIȘA LUCRĂRII DE LICENȚĂ (document tipizat)

fisa-lucrarii-1

fisa-lucrarii-2

În afara CERERII DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENȚĂ, toate documentele se completează LA CALCULATOR. Cele două fișe de care aminteam trebuie să fie semnate de coordonatori (nu e obligatorie și parafa).

 

 

Advertisements